Umów się na wizytę

RODO także u nas

RODO także u nas

czwartek 24, Maj 2018

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), stosowanego począwszy od dnia 25 maja 2018 r., uprzejmie informujemy, że:

 

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi fizjoterapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej Adam Piesik, zwana dalej Administratorem. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: medycynadlasportu@gmail.com, telefonicznie: 606278067 lub pisemnie.
   
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
   
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: medycynadlasportu@outlook.com lub telefonicznie: 606278067. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
   
 4. Komu Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:

·         organom Państwowym zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu udzielania świadczeń (NFZ, Ministerstwo Zdrowia), ale także i organom takim jak Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, UOKiK, Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Wojewódzki; część z tych podmiotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w swoich rejestrach i systemach jako oddzielny administrator tych danych i w rezultacie niezależnie,

·         naszym podwykonawcom, którzy udzielają nam pomocy w świadczeniu na Pani/Pana rzecz usług czy wykonywania zawartych z Panią/Panem umów,

·         podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową; w tym zakresie zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po przekazaniu im tych danych stanie się odrębnie nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/Pana o przetwarzaniu tych danych np. z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową); w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do naszego  ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia.

 1. Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane, jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub Pani/Pana żądaniem aktualizowane.
   
 1. Zaznaczamy, że obecnie nie zamierzamy przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia. O takim fakcie zostanie Pani/Pan odpowiednio poinformowany.
   
 1. Podanie danych niezbędne jest do udzielania świadczeń medycznych, w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie udzielanie świadczeń medycznych w przypadku, gdy brak udzielenia świadczenia nie stworzy dla Pani/Pana zagrożenia utraty życia.
   
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; żądanie to spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego; w tym zakresie należy zwrócić uwagę, iż skargę może Pani/Pan wnieść zawsze jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych narusza odpowiednie przepisy prawa; w roli organu nadzorczego w tym zakresie występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego będzie Pani/Pan mógł wnieść skargę,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 1. Z przyznanych Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na jego adres mailowy wskazany w pkt. 2 albo bezpośrednio na nasze dane kontaktowe jako administratora. Sugerujemy jednakże kontakt bezpośrednio z Inspektorem, gdyż zapewni to szybszą reakcję na Pani/Pana zgłoszenie.

 

Naszym zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad
człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we
wszystkich okresach życia). Zajmujemy się nie tylko zawodnikami
sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi,
którzy powinni być aktywni fizycznie.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Partnerzy

Kontakt

 

Przychodnia Medycyna Dla Sportu.PL

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Hydroterapii

Pracownia Kinezyterapii

Pracownia Masażu Leczniczego

ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz

+48 665 499 444 ; +48 606 27 80 67

medycynadlasportu@gmail.com
www.medycynadlasportu.pl

Copyright Medycyna dla sportu 2019 POLECAMY | www.acm.byd.pl | www.rewital.byd.pl | www.wsg.byd.pl